شرکت های ژاپنی در حال کاهش وابستگی زنجیره تأمین خود از چین هستند

 شرکت های ژاپنی در حال کاهش وابستگی زنجیره تأمین خود از چین هستند

با همه گیری COVID-19، چندین شرکت برای تنوع بخشیدن به تولید از چین به کشورهای دیگر اقدام کرده اند. همچنین جالب است بدانید که شرکت های ژاپنی در حال کاهش وابستگی زنجیره تأمین خود از چین می باشند.


به نظر می رسد زمان تنوع بخشیدن به زنجیره تأمین است. طبق این گزارش، بیش از 40 درصد شرکت های فناوری ژاپنی در تلاش برای ایجاد تنوع در تولید و منبع تولید قطعات خود از چین می باشد

این شرکت ها شامل آنهایی هستند که دولت آنها را به عنوان پردازش فناوری حساس مرتبط با امنیت شناخته است. هدف از این اقدام همچنین کاهش خطرات امنیتی مرتبط با جنگ تجاری در حال انجام ایالات متحده و چین است.

یک نظرسنجی

این گزارش نشان می دهد که در یک نظرسنجی انجام شده، 42 شرکت از 96 موردی که پاسخ داده اند، با انتقال به هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا منابع تأمین خود را متنوع کرده اند یا در حال بررسی تنوع در زنجیره تأمین خودمی باشد.

علاوه بر این، سه شرکت گفتند که مجبور به کوچک کردن واحدهایی عملیاتی خود و یا خارج شدن از چین هستند. هشت شرکت گفته اند که به این فکر می کنند که چه کاری انجام دهند. 26 شرکت گفتند که آنها محدودیتهایی را در تحقیقات مشترک با شرکای خود ایجاد کردند که می توانست باعث نشت فناوری شود در حالی که شش شرکت اقدامی نکرده اند.

این گزارش می افزاید که پس از مشخص شدن اینکه بسیاری از شرکتهای چند ملیتی با کارخانجات چینی که مظنون به تحمیل کار اجباری به اقلیتهای قومی چین هستند، معامله می کنند، مشاغل شروع به چنین اقدامی کرده اند.

منبع:ایتنا

ارسال دیدگاه