کارگران اویغور در خط تولید آمازون

کارگران اویغور در خط تولید آمازون

طبق تحقیقی جدید به نظر می‌رسد یکی از تهیه کنندگان تجهیزات اپل، آمازون و تسلا از نیروی کاراجباری در کارخانه‌هایش استفاده می‌کند.

به ایتنا از مهر، طبق تحقیقات جدید روزنامه واشنگتن پست و «پروژه شفافیت فناوری» (Tech Transprancy Project)، شرکت‌هایی ازجمله اپل، آمازون و تسلا بخش از تجهیزات خود را از شرکتی چینی دریافت می‌کنند که از نیروی کار اجباری استفاده می‌کند.

«پروژه شفافیت فناوری» اسنادی را کشف کرده که در آن توضیح داده شده شرکت «لنز تکنولوژیز» از هزاران کارگر ایغور در کارخانه هایش استفاده می‌کند.

به نوشته واشنگتن پست، لنز تکنولوژیز یکی از شرکای قدیمی اپل می باشد.

کتی پل مدیر پروژه شفافیت فناوری در این باره می‌گوید: تحقیقات ما نشان داده  استفاده از نیروی کار اجباری در اپل بسیار گسترده است. این شرکت ادعا می کند اقدامات متعددی برای نظارت بر زنجیره تامین ذخایر اتخاذ می‌کند تا از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری شود اما شواهدی که ما کشف کردیم به طور آشکار در اینترنت در دسترس بود.

سخنگوی اپل ادعا می‌کند لنز تکنولوژیز هیچ گونه کارگر ایغوری را منتقل نکرده است. 

منبع:ایتنا

ارسال دیدگاه