وزیر ارتباطات از ۲۴ میلیارد پیام ارسال شده در شبکه شاد خبر داد

وزیر ارتباطات از ۲۴ میلیارد پیام ارسال شده در شبکه شاد خبر داد

«محمدجواد آذری جهرمی» در اینستاگرام خود درباره نحوه عملکرد شبکه دانش‌آموزی شاد گفت: در شبکه شاد اقدام مهمی برای آموزش مجازی انجام شد و  همه دست به دست هم دادند تا آموزش تعطیل نشود و رکوردها در این زمینه قابل توجه است.

به گزارش ایتنا از ایرنا، بنا براعلام وزیر ارتباطات در مدت نزدیک‌به یک سال که از آغاز فعالیت شبکه دانش‌آموزی شاد سپری شده، بیش از ۹ میلیارد فایل در این شبکه ارسال شده است.

بیشینه پهنای باند شبکه شاد ۴۰۳ گیگابیت بر ثانیه است.  ۷۲۷ هزار معلم، نزدیک به ۱۳ میلیون دانش‌آموز و ۱۱۵ هزار مدیر در این شبکه حضور دارند. 

آذرماه امسال اعلام شد، شبکه شاد با توجه به نیاز به آموزش دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس به فرصتی تبدیل شده تا روزانه پیام های آموزشی و پرورشی در میان اهالی نظام تعلیم و تربیت رد و بدل شود، بطوری که از ابتدای تاسیس شاد تا آذرماه بیش از ۱۱ میلیارد پیام در آن ارسال شده است.

منبع:ایتنا

ارسال دیدگاه