هوشمندسازی 84 هزار مدرسه تا پایان شهریورماه

هوشمندسازی 84 هزار مدرسه تا پایان شهریورماه

تاکنون ۴۰ هزار مدرسه به شبکه مستقل هوشمندسازی مدارس متصل شده‌اند که تا پایان شهریور سال جاری این عدد به ۸۴ هزار مدرسه می‌رسد.

طرح هوشمندسازی مدارس در راستای تحقق شعار «ایران هوشمند» و تحقق عدالت ارتباطی برای کاهش شکاف آموزشی میان دانش آموزان شهر و روستا توسط بخش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی می‌شود.

در این طرح، شبکه مستقلی تحت عنوان شبکه هوشمندسازی مدارس در سراسر کشور ایجاد شده تا دانش‌آموزان روستایی با سرعت بالا و به صورت رایگان به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند.

این شبکه مستقل قرار است بار انتشار هر محتوایی را، بدون محدودیت حجمی و به صورت رایگان در سراسر کشور به دوش بکشد که تا امروز بیش از ۴۰ هزار مدرسه به شبکه هوشمندسازی مدارس متصل شده‌اند و تا پایان شهریور سال جاری این عدد به ۸۴ هزار مدرسه می‌رسد.

ارسال دیدگاه