فیشینگ‌ها و بدافزارها بیشترین تعداد رخدادهای سایبری در هفته‌های گذشته

فیشینگ‌ها و بدافزارها بیشترین تعداد رخدادهای سایبری در هفته‌های گذشته

با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، این مرکز در حوزه فعالیت های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها است. همچنین در حوزه فعالیت های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف های سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها بپردازد.

در این راستا گزارشی از ۲۲۶ مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای) در هفته دوم و سوم دی ماه (۹ لغایت ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹) در گراف های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایت های خارجی، شناسایی آسیب پذیری، دیفیس سایت، گزارشهای خبری، فیشینگ سایت های داخلی، درخواست ارزیابی، افشای اطلاعات، باج افزار و درخواست مشاوره بوده است.
فراوانی نوع رخداد

نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می دهد بیشترین آمار از طریق گزارش های بین المللی به این مرکز رسیده است.

نحوه مطلع شدن

بیشترین اطلاع رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر، سامانه هوشیار و گزارش آپاها رسیده است.

منابع داخلی

همچنین بخش های دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه های حاکمیتی و بانک ها و موسسات مالی می شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.

بخش های دریافت کننده ی خدمت

در نمودار بخشهای حاکمیتی دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر هم وزارت بهداشت درصدر قرار دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت عتف و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

منبع:ایتنا

ارسال دیدگاه