فعالان خارجی

بیوگرافی فعالان خارجی حوزه کسب‌وکار

پل آلن

پل آلن

Paul Allen

پیر امیدیار

پیر امیدیار

Pierre Omidyar

تراویس کالانیک

تراویس کالانیک

Travis Cordell Kalanick

رید هافمن

رید هافمن

‌ Reid Garrett Hoffman

لری الیسون

لری الیسون

Lawrence Joseph Ellison

مایکل دل

مایکل دل

Michael Saul Dell

گرت کمپ

گرت کمپ

Garrett Camp

جک ما

جک ما

Jack Ma

بیل گیتس

بیل گیتس

Bill Gates

جف بیزوس

جف بیزوس

Jeff Bezos

مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ

Mark Zuckerberg

سرگی برین

سرگی برین

Sergey Brin

لری پیج

لری پیج

Larry Page