تهران به برنامه جهانی شهرهای هوشمند پایدار پیوست

تهران به برنامه جهانی شهرهای هوشمند پایدار پیوست

به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، اتحاد شهرهای هوشمند پایدار (U۴SSC) یک برنامه اقدام بین المللی در حوزه شهرهای هوشمند پایدار است که با همت اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) و مشارکت بیش از ۱۵ نهاد معتبر بین المللی دیگر و بیش از ۱۰۰ نهاد شهری از کشورهای مختلف جهان طراحی شده است.
ایجاد یک پلتفرم مرجع جهانی برای تبادل دستاوردها، اشتراک دانش و زمینه سازی تعیین و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد در مسیر هوشمند سازی شهرهای مختلف جهان از جمله اهداف این برنامه جهانی است.
ساختار پیشنهادی در این برنامه، به شهرها امکان می دهد تا روشی استاندارد برای جمع آوری داده یا اطلاعات مورد نیاز از شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به شهرهای هوشمند پایدار را در سه بُعد اقتصاد، جامعه و فرهنگ و محیط زیست در اختیار داشته باشند.
براساس این گزارش، برنامه تهران هوشمند که توسط سازمان فاوای شهرداری طراحی و ارائه شده، مسیر تهران در جهت هوشمندسازی را مشخص کرده و اهداف و چشم اندازهای هوشمندی پایتخت و پروژه ها و اقدامات لازم در آن تبیین شده است، این برنامه سال گذشته در کنگره جهانی شهرهای هوشمند بارسلون هم مورد تجلیل قرار گرفت.

منبع:تهران به برنامه جهانی شهرهای هوشمند پایدار پیوست

ارسال دیدگاه