از نرم‌افزارهای اپن‌سورس چقدر می‌دانید؟

از نرم‌افزارهای اپن‌سورس چقدر می‌دانید؟

نرم‌افزارهایی که دسترسی به کد برنامه های آن برای عموم آزاد است به زبان ساده هر کسی قادر به دسترسی، توزیع، اصلاح و انجام برنامه نویسی نرم افزار اپن سورس یا منبع باز هست. کد منبع نرم افزارهای دارای حق مالکیت فکری برخلاف نرم افزارهای اپن سورس در دسترس همه قرار ندارد. پس نرم‌افزار Open Source به طور آزاد قابل استفاده از جانب همه است.

هر نرم‌افزاری که بخواهد در دسته اپن سورس قرار گیرد، باید از معیارهای زیر پیروی کند:

•    توزیع رایگان: مجوز نرم‌افزار اپن سورس نیازی به دریافت حق اشتراک یا هزینه خرید و فروش ندارد.

   کد منبع: برنامه دارای کد منبع است و فرم کامل و کد منبع آن قابل توزیع است.

•    امور جانبی: مجوز نرم افزار امکان اصلاح یا انجام سایر امور روی آن را فراهم می‌کند و نسخه جدید تحت همان شروط مجوز اصلی نرم افزار قابل توزیع است.

•    یکپارچگی کد منبع ناشر: مجوز نرم افزار امکان توزیع نسخه اصلاح شده را تحت شرایط خاصی محدود می‌کند. ولی همچنان امکان توزیع نرم افزار حاصل از کد منبع اصلاح شده را فراهم می‌کند.

•    هیچ تبعیضی در زمینه فعالیت‌های مختلف وجود ندارد.

•    توزیع مجوز: امکان توزیع مجدد نرم افزار بدون نیاز به اخذ مجوزهای جانبی وجود دارد.

•    مجوز نباید محدود به محصول خاصی شود.

•    مجوز صادر شده نباید نرم‌افزار دیگری را محدود کند.

•    مجوز صادره به لحاظ فناورانه بی‌طرف است.

منبع:ایتنا

ارسال دیدگاه